eTwinning

Co je to eTwinning                                                                                          

V roce 2005 vyhlásila evropská komise tuto aktivitu s cílem spojovat evropské školy.

Nabízí žákům i učitelům možnost přímého kontaktu s žáky z různých míst Evropy za použití moderních počítačových programů dostupných na internetu a v softwarové výbavě počítačů: blog, power-point, e-mail, skype, ICQ, videoprojekce, chat, ale také kresby, fotografie apod.

Učitelé i žáci si rozšiřují znalosti, dozvídají se nové poznatky o kultuře, zvycích, komunikují v cizím jazyce.

 Více o eTwinningu na www.etwinning.cz nebo www.etwinning.net

 Jak jsme začali

Naše kolegyně Mgr. Jana Kučerová se v roce 2008 zúčastnila Semináře eTwinning I. v Ostravě, kde se poprvé seznámila s touto aktivitou učitelů v Evropě. Svým entuziasmem a energií se stala ininciátorem tvorby projektů eTwinning v naší škole. Oslovila tak i ostatní kolegyně k aktivnímu zapojení do eTwinning projektů. Mgr. Jana Kučerová  působí od školního roku 2009/2010 na jiné škole a jistě i tam propaguje spolupráci evropských škol, učitelů i dětí a mládeže.

Naše projekty a úspěchy

Naše škola se do projektů eTwinning zapojila v roce 2008 po kontaktním semináři učitelů České a Slovenské  republiky a Polska v polské Suche Beskidske. První projekt nesl název Veselá matematika. Projekt byl určen žákům  druhého stupně základní školy. Spolupracovali jsme s polskými a slovenskými partnery. Náš společný projekt byl oceněn v dubnu 2009  v národním kole udělením certifikátu  eTwinning quality Label. Tento projekt jsme přihlásili do evropské soutěže a obdrželi jsme evropský certifikát kvality - European Quality Label  v říjnu 2009. Výstupy tohoto projektu můžete vidět na https://vesela-matematika.webnode.cz

 

 

V dalších dvou projektech se děti zajímaly o oslavy vánoc v jiných zemích. Proběhly projekty s názvy Christmas time a Christmas Tree. Fotografie z těchto projektů můžete vidět zde.

Děti mateřské školy si v roce 2009 vyzkoušely spolupráci s dětmi ze Slovenska a Polska v projektu "Dobrý den, podívej se z okna ven".

V současné době probíhají dva projekty. Děti základní školy pracují od října 2009 na projektu "Matematika hravě" spolu se slovenskými dětmi a učitelky z mateřské školy se s dětmi zapojily do projektu  "Cez okienko" se slovenskými a polskými mateřskými školami.

eTwinning Maraton

Již v roce 2008 jsme se zúčastnili eTwinning Maratonu.  Této aktivity se účastní mnoho subjektů z celé republiky. Každá škola má na vstup do projektu vyhrazeno jen několik hodin. V logu eTwinning jsou dva panáčci - žlutý a modrý. V eTwinning maratonu tito reprezantanti cestují pomyslně Českou republikou a navštěvují školy do maratonu přihlášené. Cestou plní různé úkoly.

V roce 2009  znělo zadání takto:

"S vaší pomocí chceme vybudovat české eTwinning městečko. Každá zúčastněná škola tam bude mít svoji vlastní stavbu. Do ní si může pozvat na návštěvu své projektové partnery, přátele i rodiče.

Vezměte si k ruce výtvarné potřeby a pusťte se do práce! Zahrajte si na eTwinning architekty a nvrhněte eTwinning stavbu. Vyfoťtte si ji a napište, co vní chcete mít, koho do ní pozvete. Už teď se těšíme na shledání s Vámi a Vašimi návrhy. Fotografie a texty vkládejte na blog. Nezapomeňte přidat i nějakou hádanku pro školu, která po Vás přebírá štafetu:-)

Jak se se stavbou našeho domu popraly děti v Sanatoriích Klimkovice můžete vidět zde.

 

 

Letní dílny pro učitele

Učitelky zapojené do eTwinning aktivit se stále vzdělávají v možnostech využití IT technologií pro zkvalitnění a zpestření výuky dětí. V roce 2008 se letní dílny v Trutnově zúčastnily Mgr. Helena Hrbáčová a Mgr. Jana Kučerová. V roce 2009 se letní dílny v Trutnově zúčastnily Mgr. Karla Ondráčková a Mgr. Libuše Turečková. I tady probíhala intenzívní výuka. V rámci skupin si účastníci vyzkoušeli, jak navázat kontakt se zahraniční školou a jak zpracovávat společné úkoly. Fotografie můžete vidět na této stránce.

 

eTwinning maraton 18.10.-26.10.2010

Říjen není jen měsícem barevného listí, ale letos již potřetí obdobím, ve kterém se naše škola účastní Maratonu eTwinningu pořádaného Národním podpůrným střediskem pro eTwinning v Praze.V prvních dvou ročnících byly úkoly Maratonu zaměřeny na putování panáčků z loga eTwinningu. Modrý a Žlutý navštěvovali postupně jednotlivé školy a města, účastnili se nočních dobrodružství i bláznivých výletů.

Akce byla letos zaměřena na multilinguálnost Evropy a probíhala štafetovým způsobem. Škola,která byla v Maratonu před námi,poslala popis fantaskního zvířete v některém z jazyků EU –pro nás to byla norština ( jazyk vybíralo NNS) a naši maratónci museli popis přeložit a zvířátko libovolnou technikou ztvárnit.Pak jsme vymysleli svoji příšerku a v portugalštině ji poslali další škole.Spolupracovali jsme se ZŠ gen.Píky a své zvíře poslali na ZŠ Tymákova. Na blog jsme umístili krátkou zprávu a fotografie z akce. Vy si můžete fotografie prohlédnout zde.

 

Dobrý den, podívej se z okna ven

V březnu 2011 ukončíme práci na projektu mateřských škol s výše uvedeným názvem. Administrátor projektu požádal o udělení certifikátu kvality tomuto projektu.  Projekt probíhal od listopadu 2009 a zúčastnili se jej zástupci mateřských škol ze Slovenska, Polska, České republiky a Turecka.  Více o projektu se dovíte na těchto stránkách.

 29.4.2011 - Tomuto projektu byl udělen národní certifikát kvality 2011. Zažádala o něj Mateřská škola Chomýž a Mateřská škola ze Slovenska - Mošovce.

Udělení certifikátu kvality 2011 - Matematika hravě

V dubnu 2011 byl udělen národní certifikát kvality "Quality Label" projektu Matematika hravě. Qualitylabel_matematika_hrave.pdf (158,8 kB

 

 Zahájeny nové projekty eTwinning

 Zahájili jsme nové projekty eTwinning. Spolupráce se zahraničními kolegy a dětmi se nám daří a líbí.
1) v březnu 2011  jsme se zapojili do projektu  s názvem
  "Matematyka w kadrze" - s Polskou a Slovenskou školou. My jsme název přeložili do češtiny jako "Matematika v objektivu".

2) v dubnu 2011 jsme začali spolupracovat se školami ve Slovinsku, Slovensku, Chorvatsku a Polsku na projektu s názvem
"Dictionarum pentum linguorum"

3) v dubnu 2011 jsme zahájili spolupráci na projektu  Naši sosedje  se Slovinskem a  Polskem


Kontakt

Sekretariát školy

+420 556 422 580
+420 556 422 581Odkazy

Staré stránky školy www.skola-jsk.cz

Sanatoria Klimkovice www.sanatoria-klimkovice.cz

Občanské sdružení JODÍK www.jodik.webnode.cz

eTwinningový projekt: www.vesela-matematika.webnode.cz

                                    www.matematika-hra.webnode.cz

Více o eTwinningu: www.etwinning.cz

                               www.etwinning.net

Více fotografií: Na picasaweb

                         Na rajče

Naše videa: Naše videa a filmy