EU peníze školám

EU peníze školám

Zahájení  1.9.2011 předpokládané ukončení 28. 02. 2014

Celková výše dotace:  638 719  Kč

Využití dotace – obnovení zastaralé PC techniky včetně pořízení PC s dotykovou obrazovkou pro pohybově znevýhodněné žáky  i pro žáky mentálně retardované, vytvoření sad digitálních učebních materiálů a možnost jejich sdílení, rozvoj  čtenářských dovedností, rozvoj znalostí o reáliích zemí, ve kterých se hovoří anglicky.

Do projektu jsou zapojeni všichni vyučující  ZŠ.

Šablony

  • I/1  Individualizace výuky pro zvýšení  efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků 

v  1. - 5. ročníku ZŠ

JČ ve dvou skupinách chceme zlepšit čtenářské dovednosti žáků 1.-5. roč.  ZŠ, zvýšit schopnost porozumění textu a orientace v něm a interpretaci přečteného literárního textu,

zdokonalit přednes a  výrazné čtení žáků. Při výuce bude uplatňován individuální přístup k žákům. U žáků, kteří se nemohou dorozumívat mluvenou řečí, budou využívány alternativní komunikašní metody a techniky (dotyková obrazovka, komunikační počítačové programy, komunikátory, piktogramy).

 

  • II/1 Individualizace výuky cizích jazyků (zvyky a reálie anglicky hovořících zemí) 8. – 9. ročník ZŠ

Zavedením další vyučovací  hodiny chceme zvýšit znalosti žáků o reáliích anglicky hovořících zemí

(zejména Velké Británie), vzbudit u žáků zájem o cizí jazyk, poznávat smysl učení se cizím jazykům, podpořit aktivity žáků ve studiu jazyka a jejich individuální schopnosti, dopřát i slabším žákům možnost úspěchu, podpořit aktivní užívání cizího jazyka v mluvené i psané formě.

 

  • II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků (4 hodinový kurz DVPP)

 

Jedna vyučující absolvuje metodický kurz anglického jazyka

 

  • II/4 Roční jazykový kurz pro učitele cizích jazyků

 

Jedna vyučující absolvuje roční kurz anglického jazyka.

 

  • III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT technologií

Vypracujeme 3 sady digitálních učebních materiálů (DUMů), tj.  3x60=180 vzdělávacích digitálních učebních  materiálů v  Matematice, Anglickém jazyce, Německém jazyce, Dějepise, Přírodopise, Fyzice, Informatice. Pomocí nich chceme dosáhnout větší efektivitu samostatné práce žáků a možnost využití materiálů nejen žáky, jejich autory ale i jejich kolegů.

  • )III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

Vyučující absolvují 3 x 2 = 6 akreditovaných vzdělávacích kurzů ICT (6 čtyřhodinových kurzů)


Kontakt

Sekretariát školy

+420 556 422 580
+420 556 422 581Odkazy

Staré stránky školy www.skola-jsk.cz

Sanatoria Klimkovice www.sanatoria-klimkovice.cz

Občanské sdružení JODÍK www.jodik.webnode.cz

eTwinningový projekt: www.vesela-matematika.webnode.cz

                                    www.matematika-hra.webnode.cz

Více o eTwinningu: www.etwinning.cz

                               www.etwinning.net

Více fotografií: Na picasaweb

                         Na rajče

Naše videa: Naše videa a filmy