Naše akce ve šk.roce 2007/2008

Uspořádali jsme vánoční výtvarnou dílnu a připravili jsme vánoční výstavku žákovských prací na kolonádě léčebny dospělých v Sanatoriích Klimkovice.

Ve spolupráci s o.s. Jodík jsme zorganizovali vánoční jarmark.

Zpestřením prosincového dopoledne bylo Mikulášské dopoledne.

Se žáky 2. stupně jsme navštívili informační centrum v Klimkovicích "Stavba dálnice".

Žáci 2. stupně měli možnost poučit se o výrobě keramiky v keramické dílně paní Edlerové v Klimkovicích. Děti si mohly vyzkoušet výrobu nádoby na hrnčířském kruhu.

Žáci 1. stupně se zúčastnili vánočního výchovného koncertu v ZUŠ Klimkovice.

Žáci 2. stupně zhlédli cestopisné filmy Kréta, Skandinávie, Jihovýchodní Asie, Egypt.

Uspořádali jsme pro žáky velikonoční výtvarnou dílnu.

Spolu s občanským sdružením Jodík jsme na kolonádě Sanatoria připravili  výstavku výrobků z velikonoční dílny.  Výstava byla umístěna také v katolickém kostele v Klimkovicích.

Ke Dni učitelů připravili žáci kulturní program.

Pedagogové uspořádali turnaj v bowlingu.

Do výtvarné soutěže Centropen byly odeslány 3 výkresy na téma:"Okno do světa dětské fantazie".

Do soutěže "Výtvarná a literární olympiáda" byly zaslány 3 výtvarné práce.

Výtvarné soutěže  "Svět v zrcadle fantazie" jsme se zúčastnili čtyřmi výtvarnými pracemi.

V rámci festivalu  "Na soutoku 2008"  byly zaslány tři práce do výtvarné soutěže. Naše žákyně obsadila 2.místo.

Žáci 1.stupně se zúčastnili jarního koncertu v ZUŠ Klimkovice "Jarní hrátky s rytmem".

Uspořádali jsme projektový den ke "Dni Země" pro 1. a 2. stupeň ZŠ.

Žáci 2. stupně ZŠ navštívili výstavu "Vagón" na téma holocaust v Ostravě-Svinově.

Žáci 2. stupně ZŠ navštívili výstavu "Zmizelí sousedé" na téma holocaust na Gymnáziu Volgogradská v Ostravě-Zábřehu.

Uspořádali jsme "Dopoledne hasičského umění" s hasiči z Klimkovic.

V rámci čtení zahrála čtvrtá třída první třídě pohádku "Boudo, budko"

Žáci ZŠ a MŠ Kyjovice zahráli našim dětem pásmo pohádek.

Žáci ZŠ a MŠ Olbramice přijeli za našimi dětmi s představením "Lotrando a Zubejda".

Učitelé naší školy přijali pozvání do ZŠ Krásné Pole, kde se seznámili s využíváním interaktivní tabule ve zdejší škole.

Učitelé naší školy se zúčastnili výstavy hraček a kompenzačních pomůcek ve Speciálně-pedagogickém centru v Novém Jičíně.

Učitelé naší školy se zúčastnili exkurze do ZŠ a MŠ Motýlek  v Kopřivnici, navštívili třídu pro děti s autismem a seznámili se blíže s možností využití komunikačního systému VOKS  (Výměnný obrázkový komunikační systém) pro děti s autismem a poruchami v oblasti komunikace.

Semináře eTwinnig I. se zúčastnila Mgr. Jana Kučerová a zasloužila se tak o zahájení naší činnosti v projektech eTwinningu.

Ředitelka školy Mgr. Helena Hrbáčová a učitelka Mgr. Karla Ondráčková se zúčastnily semináře e-Twinningu v  Sucha Beskidzka v Polsku. Zde navázaly spolupráci s partnery z Polska a Slovenska a zahájily projekt eTwinningu "Veselá matematika". Blog k tomuto projektu můžete vidět zde.

Dvě učitelky se také zúčastnily konference e-Twinningu v Plzni. 

Podali jsme projekt na MŠMT "Podpora EVVO ve školách v roce 2008".

Občanské sdružení Jodík podalo projekt "Umění léčí" (využití neobvyklých terapií k léčbě dětí).

Na semináři somatopedické společnosti v Brně jsme prezentovali náš školní vzdělávací program pro mateřskou školu "Školka".

Ve zpravodaji města  Klimkovic byl uveřejněn náš příspěvek s názvem "Komenský by se divil".

V naší škole jsme umožnili praxi studentům Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, oboru speciální pedagogika.

Rozšířili jsme internetovou bezdrátovou síť v naší škole.

 

 

 

 


Kontakt

Sekretariát školy

+420 556 422 580
+420 556 422 581Odkazy

Staré stránky školy www.skola-jsk.cz

Sanatoria Klimkovice www.sanatoria-klimkovice.cz

Občanské sdružení JODÍK www.jodik.webnode.cz

eTwinningový projekt: www.vesela-matematika.webnode.cz

                                    www.matematika-hra.webnode.cz

Více o eTwinningu: www.etwinning.cz

                               www.etwinning.net

Více fotografií: Na picasaweb

                         Na rajče

Naše videa: Naše videa a filmy