Mohlo se to stát i tobě

02.02.2011 19:45

 

Jak přiblížit studentům problematiku holocaustu? Tato tématika je pro většinu z nich zcela neznámá a často ani sami učitelé netuší, jak se s tímto složitým obdobím historie vypořádat. V naší škole jsme zvolili formu projektového vyučování. Na 27.ledna připadá Den památky obětí holocaustu a my jsme si toto datum zvolili pro zahájení projektu „ Mohlo se to stát i tobě „

   Do projektu byli zapojeni žáci 6. – 9. třídy.Nechtěli jsme se zaměřit jen na fakta, čísla, statistiky, ale naším cílem bylo ukázat  tragédii holocaustu na jedno-tlivých lidských osudech,vyvodit, jak nenápadně vzniká zlo, snažili jsme se, aby daná problematika vedla studenty k přemýšlení proč vzniká násilí,kam může člověka zavést , a že ani v dnešní době před ním nejsme chráněni.

   Úvodní část projektu byla pro všechny třídy společná – studenti se seznámili s historií Židů a holocaustu, věnovali se tématice odlišnosti a tolerance,v pracovních skupinách rozebírali literární ukázky,pracovali s power-pointovou prezentací, s fotografiemi, dobovými texty a videem o ghettu Terezín.

   V průběhu týdne se motiv holocaustu prolínal všemi předměty – ve fyzice proběhlo vážení přídělů potravin,kterí měli Židé v terezínském ghettu, v matematice počítali žáci příklady,které souvisely s holocaustem,v informatice tvořili power-pointové prezentace o Terezínu, v zeměpise hledali na mapě místa koncentračních táborů,ve výtvarné výchově vytvořili návrh památníku pro oběti holocaustu nebo výtvarně zpracovali motiv Davidovy hvězdy.

    Film Síla lidskosti o Nicolasu Wintonovi jsme promítli v závěru projektu, a pak žáci sami představili výsledky své týdenní práce.Pro zpětnou vazbu jsme využili dotazníky,v nichž studenti celý projekt hodnotili velmi pozitivně,zdůrazňovali silné emoce, které u nich téma holocaustu,genocidy a neonacismu vyvolalo.

Projekt byl připraven za pomoci metodických materiálů a modelů získaných na semináři pro pedagogy v Židovském muzeu v Praze a v Památníku Terezín.

                                                                                      Mgr.Karla Ondráčková

 Na prezentace, které zpracovali žáci po ukončení projektu se můžete podívat na youtube. Všechny prezentace se jmenují Holocaust...

 

—————

Zpět


Kontakt

Sekretariát školy

+420 556 422 580
+420 556 422 581Odkazy

Staré stránky školy www.skola-jsk.cz

Sanatoria Klimkovice www.sanatoria-klimkovice.cz

Občanské sdružení JODÍK www.jodik.webnode.cz

eTwinningový projekt: www.vesela-matematika.webnode.cz

                                    www.matematika-hra.webnode.cz

Více o eTwinningu: www.etwinning.cz

                               www.etwinning.net

Více fotografií: Na picasaweb

                         Na rajče

Naše videa: Naše videa a filmy