Informace o nás

 

Součástí naší školy je Mateřská škola, Základní škola, Školní družina a Školní klub. O děti pečují pedagogové kvalifikovaní v potřebných specializacích. Počítačové centrum ve škole  mohou využívat i starší děti - studenti a žáci středních škol. Pro tyto žáky je také možné dohodnout s vedením školy individuální konzultace v základních předmětech.

Spolupracujeme s občanským sdružením Jodík. Vydáváme stejnojmenný občasník z tvorby dětí.

Více o činnosti každé součásti školy se dozvíte v jednotlivých sekcích.

 


Naši uživatelé

Cílem našeho webového projektu je nabídnout dostatek informací rodičům dětí, které do našich lázních přijíždějí na léčení. Budeme se snažit aktuálně umísťovat na tyto stránky informace, fotografie, videa a ukázky prací našich žáků tak, aby rodiče mohli sledovat své dítě už v průběhu léčení. Také chceme umožnit dětem po návratu domů, aby udržely vazby a kontakty s novými kamarády, které si v lázních našli.

Samozřejmá je i snaha poskytnout dostatek informací učitelům z kmenových škol, bez jejichž spolupráce bychom  se neobešli. Již při vysílání dítěte k nám, požadujeme po učitelích jednotlivých předmětů informace o probírané látce. Učitelé nás informují o předpokládaném postupu v učivu v průběhu léčení dítěte. Na to pak navazujeme při vytváření učebního plánu dítěte.


Spolupráce s rodiči a kmenovými školami

Každé dítě školou povinné obdrží spolu s pozvánkou na léčení tiskopis pro záznam učiva a hodnocení ze své kmenové školy. Po ukončení léčení obdrží žáci záznam s hodnocením  a  popisem průběhu výuky v naší škole. Naše učitelky informují kolegy v kmenové škole o probrané látce a adaptaci žáka. Po návratu do kmenové školy pokračuje spolupráce mezi učiteli sdělením třídního učitele kmenové školy o tom, jak se dítě zapojilo do práce ve své třídě a jak zvládlo učivo při pobytu v lázních - tzv. zpětná vazba.

Pro děti předškolního věku je k dispozici mateřská škola - přihlášku můžete stáhnout v sekci tiskopisy.

 


Kontakt

Sekretariát školy

+420 556 422 580
+420 556 422 581Odkazy

Staré stránky školy www.skola-jsk.cz

Sanatoria Klimkovice www.sanatoria-klimkovice.cz

Občanské sdružení JODÍK www.jodik.webnode.cz

eTwinningový projekt: www.vesela-matematika.webnode.cz

                                    www.matematika-hra.webnode.cz

Více o eTwinningu: www.etwinning.cz

                               www.etwinning.net

Více fotografií: Na picasaweb

                         Na rajče

Naše videa: Naše videa a filmy