Otázky a odpovědi

Musí mít naše dítě při nástupu do lázní sebou učebnice a sešity?

Ano, všechny, které používá ve své kmenové škole. Výjimkou je učebnice hudební výchovy, která není v našem rozvrhu.

—————

Může si vzít s sebou hudební nástroj (flétnu, kytaru?)

Ano, ale vzhledem k tomu, že většinu času je dítě v péči oddělení, je potřeba se dohodnout s vedením lázní. Pokud hraje dítě na klavír, umožníme mu cvičit na klavír v naší třídě. Také na přivezené nástroje může cvičit ve školních učebnách.

—————

Dostávají děti ve vaší škole domácí úkoly?

Jen výjimečně, např. dokončit úkol z výuky, který nestihl v hodině. Někdy se může stát, že léčebné procedury zasáhnout do rozvrhu hodin a pak si žák může dokončit látku na pokoji. Také doporučujeme dětem prvních a druhých tříd odpolední čtení, spolu s rodiči nebo sestrami na oddělení. Žáci tedy sebou nemusí  přivézt sešity na domácí úkoly.

—————

Máte ve škole v lázních asistenta pedagoga a ke komu bývá přidělen?

Asistentka pedagoga pravidelně vypomáhá ve třídě speciální školy. Podle potřeby vypomáhá v praktické třídě a ve všech třídách základní i mateřské školy podle individuálních potřeb jednotlivých žáků s těžším zdravotním postižením. Na 2. stupni základní školy bývá přidělena i k žákům s pomalejším pracovním tempem a k žákům s poruchami učení.

—————

Naše dcera (7. třída ZŠ) se ve škole učí anglicky i německy. Bude moci i ve vaší škole mít oba jazyky?

Cizí jazyk je vyučován dvě hodiny týdně. Pokud se žák učí dva jazyky, bude mít v naší škole výuku v obou jazycích, ale pouze každý jednu hodinu týdně. Výuku francouzštiny a ruštiny zajišťujeme individuální výukou.

—————

Máte ve škole počítačovou učebnu?

Ano a je často využívána ve výuce i mimo ni. Žáci mají přístup do učebny i ve svém volném čase. Elektronickou komunikaci může žák využívat i se svými vyučujícími z kmenové školy, např. přijímáním speciálních úkolů nebo informací.

—————

Je ve škole zajištěn pitný režim?

K dispozici je denně nápoj ve várnici, který připravuje lázeňská  kuchyně.

—————

Známkuje se ve vaší škole?

Ano, děti jsou hodnoceny průběžně. Na konci pobytu je vypracováno celkové hodnocení, které je odesíláno do kmenové školy. Spolupracujeme s kmenovými školami a následně od třídních učitelů získáváme zpětné informace o tom, jak se žák zařadil zpět do výuky doma.

—————

Máte ve škole školní družinu?

Ve školní družině jsou v době mimo vyučování  děti, které jsou v lázních bez doprovodu rodičů a jsou žáky 1.-5. ročníku základní školy nebo jsou žáky kterékoliv třídy praktické školy a speciální školy. Tito žáci mají výuku první tři hodiny (7.30-9.50h), pak postupně podle karty procedur odcházejí na léčebné procedury. Z procedur přicházejí opět do školní družiny. Žáci druhého stupně základní školy  navštěvují v době mimo vyučování (10.05-13.10 h) školní klub a počítačovou učebnu.

—————

Vyučujete i studenty středních škol?

Po dohodě  poskytujeme studentům středních škol individuální konzultace nebo jsou  zařazeni do výuky.

—————


Kontakt

Sekretariát školy

+420 556 422 580
+420 556 422 581Odkazy

Staré stránky školy www.skola-jsk.cz

Sanatoria Klimkovice www.sanatoria-klimkovice.cz

Občanské sdružení JODÍK www.jodik.webnode.cz

eTwinningový projekt: www.vesela-matematika.webnode.cz

                                    www.matematika-hra.webnode.cz

Více o eTwinningu: www.etwinning.cz

                               www.etwinning.net

Více fotografií: Na picasaweb

                         Na rajče

Naše videa: Naše videa a filmy