Školní družina a školní klub

Nemalou měrou ke komplexní rehabilitaci žáků přispívá školní družina a školní klub, které umožňují v době, kdy žáci nemají školu ani rehabilitaci smysluplné trávení volného času.

Ve školní družině, která je v provozu od 9,50 do 14,00 hod. (pro žáky ZŠ do 10 let a žáky ZŠ praktické a ZŠ speciální) jsou dvě oddělení. Žáci relaxují, věnují se zájmové činnosti, rozvíjejí své výtvarné dovednosti a jemnou motoriku při zpracování různých materiálů, které zajišťujeme sponzorsky (papír, látky, kůže, bavlnky, korálky).

Ve školním klubu, který je v provozu od 7,30 do 9,45 hod. (pro žáky ZŠ od 10 do 15 let), u žáků v rámci arteterapie rozšiřujeme schopnosti fantazie, tvořivosti a spolupráce a snažíme se zmírňovat jejich psychické napětí a podporovat rozvoj mezilidských vztahů.

Uvítáme, když nám rodiče dětí přivezou zbytky různých materiálů, které využijeme při výtvarných činnostech.


Kontakt

Sekretariát školy

+420 556 422 580
+420 556 422 581Odkazy

Staré stránky školy www.skola-jsk.cz

Sanatoria Klimkovice www.sanatoria-klimkovice.cz

Občanské sdružení JODÍK www.jodik.webnode.cz

eTwinningový projekt: www.vesela-matematika.webnode.cz

                                    www.matematika-hra.webnode.cz

Více o eTwinningu: www.etwinning.cz

                               www.etwinning.net

Více fotografií: Na picasaweb

                         Na rajče

Naše videa: Naše videa a filmy